Hoe werkt het ledengedeelte

In de afgelopen 72 uur heeft U een melding gekregen van WordPress. WordPress is het programma waarmee onze sites zijn gebouwd. In de mail staan een wachtwoord en toegangsnaam waarbij U toegang krijgt tot het leden gedeelte op onze WAVAN site.

Met dit toegestuurde wachtwoord kon U inloggen. U kon daarmee gelijk een nieuw wachtwoord aanvragen of Uw eigen persoonlijke wachtwoord invoeren. We hopen dat deze wachtwoorden wissel bij iedereen goed is geslaagd, anders willen we dat graag van U horen natuurlijk.
Als U (na deze wachtwoorden wissel) in het leden gedeelte terecht bent gekomen, dan ziet U op de website de restanten van "een continue verbouwing", die nog niet helemaal klaar is.

U ziet in het menu aan de linkerkant als tweede genoemd een artsenblog. In dit artsenblog willen we de diverse discussies, die er zijn in de artsen acupunctuurwereld, plaatsen. Op deze manier kan iedereen kan iedereen zijn zegje doen, is er meer overzicht, kan iedereen worden gehoord en hoeven discussies niet te worden herhaald. Tal van onderwerpen kunnen daarbij de revue passeren. Respect voor de visie van anderen staat hierbij voorop. Scheldpartijen en / of niet nette woorden worden niet geaccepteerd en verwijderd. We zoeken nog een blog-meester die de discussie kan stroomlijnen en discussies uiteindelijk kan besluiten met een gemeenschappelijke eindvisie. Van iedereen wordt verwacht dat hij / zij de aanwijzingen van de blogmeester opvolgt.

Als derde in het menu aan de linkerkant ziet U het hoofdje Ledenvergaderingen. Bij aanklikken komen eerst data van ledenvergaderingen te voorschijn. Deze data kunt U aanklikken, waarna U vervolgens de agenda (oproepbrief), de notulen en tenslotte het besluitenlijstje kunt vinden. Dit maakt het mogelijk dat U alles kunt teruglezen van de door U gemiste vergadering.

Als vierde in het menu aan de linkerkant ziet U Uw profiel genoemd. De beheerder heeft Uw naam met e-mail adres er in gezet. Samen met een password zijn deze gegevens al aan u toegestuurd. Vervolgens heeft U dat password  aangepast. Uw naam kunt U nooit veranderen, alleen de beheerder kan Uw oude profiel weghalen en er een nieuw profiel met de juiste naam voor in de plaats zetten. Alle overige profiel gegevens vallen dan weg !!! Als U voornaam en achternaam veranderd wenst, dan kunt U in geval het niet lukt een beroep doen op de beheerder van de gegevens (stuur dan een mail aan de beheerder).

Na de eerste streep (tussen de opeenvolgende invulvelden) volgt er in Uw profiel een deel met adres gegevens. Let wel, dit moeten praktijk gegevens zijn, want deze praktijkgegevens springen naar voren als de patiënt op een kaartje (wat in het patiënten deel staat buiten deze leden administratie), Uw praktijk aanduiding aanklikt. Vervolgens krijgt de patiënt ook beschikking over het aangegeven telefoonnummer (let op: praktijk telefoonnummer).

Na de tweede streep tussen de invulvelden van het profiel, kunt U de naam van Uw praktijk website invullen, zodat de patiënt die praktijk website kan bekijken. Tenslotte kan U een verhaal over Uw praktijk invoeren: "Omschrijving voor patiënt". Het zou mooi zijn als U zelf een kort verhaal kunt plaatsen voor de patiënt zoals bijvoorbeeld het volgende verhaal. Al deze gegevens tussen de eerste en de derde streep zijn zichtbaar voor de buitenwereld, inclusief Uw potentiële patiënt.

1e voorbeeld:
In onze praktijk wordt de diagnose voornamelijk gesteld met de hulpmiddelen uit de Traditionele Chinese Geneeskunst zoals de pols, de tong en de algemene aspecten die het mensenlichaam vertoont. Als therapie gebruiken wij vooral acupunctuur en soms schrijven wij Chinese kruiden voor. We geven U precies aan waar de kruiden verkrijgbaar zijn, zodat ze voldoen aan alle eisen die de Eurozone stelt aan Chinese kruiden, opdat ze veilig te gebruiken zijn en niet afkomstig zijn van beschermde planten of dieren.
2e voorbeeld:
In deze praktijk wordt alleen ooracupunctuur gedaan. Hierbij worden naaldjes gebruikt die in de oorschelp worden geprikt.

Let wel: dit zijn slechts voorbeelden Het hoeft niet lang, het hoeft niet kort, maar kort en krachtig is vaak wel duidelijker. U kunt zelf Uw eigen verhaal samenstellen. Als U hier veel moeite mee heeft, dan kan onze secretaris of iemand anders in ons bestuur U wel helpen met een korte en bondige tekst. Stuur hem dan een mail en probeer uit te leggen wat U gezegd wil hebben. Bovendien kan de tekst altijd nog veranderd worden als Uw werkwijze verandert, of als U een andere boodschap wenst te laten zien.

Uiteindelijk, na de derde streep (tussen de invulvelden), kunt U een nieuw wachtwoord kiezen, wat twee keer achtereen moet worden ingevuld. Uiteraard moet U deze geheim houden, want dit profiel is verderop in de website weer gekoppeld aan Uw accreditatie en visitatie gegevens. Uw al verzamelde accreditatie gegevens vanaf 2012 moeten hierin opnieuw worden ingevoerd. Deze gegevens gaan anderen dan Uzelf, niemand aan. Dit bij te houden is de taak van de accreditatie administrateur.

De accreditaties moeten nog ingevuld gaan worden, dat gaat gebeuren in een min of meer geheim deel van de site waar alleen Uzelf en de beheerder en de accreditatie administrateur in kunnen kijken. Als het zover is dan zullen we U opnieuw mailen en vragen om alle accreditatie gegevens uit de afgelopen 4 jaar, met de inlogcodes van U bij Uw oude vereniging opdat onze administrateur kan nalopen of t allemaal klopt en er geen vergissingen zijn ingevoerd. We zullen daar allemaal apart op terugkomen. We gaan daar later ook nog de visitaties aan toevoegen.

Als U moeite heeft met het gebruik of als U vragen heeft, dan mag U best een mailtje sturen aan de beheerder. Succes!!