Over de WAVAN

Over de WAVAN

De Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland (afgekort Wavan) is een vereniging van artsen die acupunctuur willen gebruiken om daarmee patiënten te helpen. Tevens willen de leden van deze Vereniging wetenschappelijk onderzoek doen binnen het gebied van de acupunctuur en daartoe samenwerken met anderen in de gezondheidszorg en in het onderzoek.

Sinds de oprichting van de WAVAN zijn er in Nederland twee Verenigingen die zich richten op acupunctuur artsen. De WAVAN is de wetenschappelijk georiënteerde vereniging, terwijl de al veel langer bestaande NAAV alleen een beroepsmatige vertegenwoordiging in stand wil houden. Na eerst het onderzoek aan de kant gezet te hebben, heeft ze nu ook het onderwijs in de acupunctuur gestaakt. Daardoor is de WAVAN nu de enige artsen vereniging die via hun Stichting onderwijs in de acupunctuur geeft aan artsen.

De WAVAN is vooral vanwege dat onderwijs een samenwerking aangegaan met de Duitse DÄGfA de zuster Vereniging in Duitsland, met meer dan 9000 leden. De afspraken, die via de SWERF (Stichting WAVAN Education and Research Foundation) de onderwijsstichting van de WAVAN, lopen, omvatten de totale inrichting van het onderwijs, waaronder de docenten, de syllabi, de onderwijsinhoud, de examens, de diploma's en de praktijk bevoegdheden.  De over en weer erkenning van de DÄGfA en de WAVAN is een logisch gevolg van deze intensieve samenwerking. Dat hele onderwijs gaat nu werken via het credo: "van artsen voor artsen".

 

Missie

De Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland heeft als doel het stimuleren van de toepassing van wetenschappelijk verantwoorde medische acupunctuur. Als arts willen wij de gezondheid en het welzijn van zieke mensen bevorderen. Wij kiezen ervoor om alle beschikbare middelen, mits veilig, te gebruiken om dit doel te bereiken. Medische acupunctuur is een geneeswijze, voortkomende uit de traditionele Chinese geneeskunde, die beoefend wordt door artsen. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat medische acupunctuur een meerwaarde heeft bij diverse aandoeningen als aanvulling op de reguliere zorg. In handen van artsen is dit een veilige methode. Daarom willen wij met onze leden medische acupunctuur aanbieden aan de patiënten die hiervoor in aanmerking komen.

Visie

De WAVAN streeft ernaar om medische acupunctuur te integreren in de gezondheidszorg als aanvulling op de reguliere zorg. Combinatie van beide behandelwijzen kan extra winst opleveren voor de patiënt. Omdat onze leden arts zijn kunnen ze op dezelfde golflengte communiceren met collegae artsen in de reguliere zorg. Daarnaast wil de WAVAN zorgen voor een goede opleiding in de medische acupunctuur. Het kennisniveau van de arts-acupuncturisten willen we op peil houden en bevorderen door het organiseren van bij- en nascholingen en het faciliteren van discussieplatforms.

 

Ons verenigings- profiel   WAVANprofiel1.1.1 downloaden