Opleiding

De Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland (WAVAN) heeft ook ten aanzien van de basiscursus voor acupunctuur haar verantwoordelijkheid genomen en haar onderwijs stichting de SWERF (Stichting WAVAN Education and Research Foundation) in samenwerking met de Duitse DÄGfA (Deutsche Ärzte Gesellschaft für Akupunktur), onze zustervereniging met meer dan 9.000 leden, een basiscursus geformeerd. Van cursus inhoud via cursus materiaal en cursusdocenten, praktijkoefeningen tot en met examens en erkenning diploma is er een cursus samengesteld voor artsen die acupunctuur willen leren beheersen. Ons credo hierbij is vooral "van artsen voor artsen".

Details omtrent de basiscursus kunt U lezen bij onze onderwijs dochter op https://www.SWERF.nl

https://www.SWERF.nl/opleiding/