WAVAN lustrumcongres – 14 december 2019

THEMA: TCM beyond Acupuncture

Sprekers: 

Dr. J.P. Fossion (BVGA): TCM-fysiologie, growth factors
Dr. J. Hummelsberger (SMS): Chin.kruiden bij asthma en IBS
Dr. T. Kok (NERF): TCM-acupunctuur in de oncologie
Dr. G.Hildenbrand (DÄGfA): Qigong bij revalidatie en preventie
Dr. Andy Liem (NAAV): Panellid.
Moderators:
Dr. Tjebbe Kok en Dr. Hay Liem

Locatie:
Auditorium van het
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
Amersfoort.

Het congres begint om 9.00 uur met Registratie,  koffie, standhouders
Tijd voor de sprekers: 10.00 - 17.00 uur
Afsluiting met een Lustrum-Borrel en een dansvoorstelling door de 9-jarige conservatorium leerling Julian Samsuria,
zoon van een WAVAN-NAAV lid.

Accreditatie:
6 pt. NAAV & WAVAN
Accreditatiecode AT bij NVA

INSCHRIJVING;
Early Bird tot 1 september 2019: € 100.
WAVAN-leden: € 100
Vroegboek korting € 120,- tot 1 november
Niet WAVAN-leden: € 145, na 1 november!

Betaling 
NL83 INGB 00012816 42 tnv. St. Bevordering Complementaire Geneeskunde

Beroepsorganisaties kunnen zelf het congres accrediteren.