Nascholingen

De Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland (WAVAN) is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor opleiding en nascholing van artsen collegae. De WAVAN heeft vanwege deze verantwoordelijkheid een onderwijs en onderzoek stichting (SWERF) in het leven geroepen die onafhankelijk van de vereniging (WAVAN) de verantwoordelijkheid kan nemen voor nascholingen (naast basis-onderwijs).

Deze nascholingen dienen om de acupunctuur specialisten op continue basis nieuwe ontwikkelingen alsmede nieuwe vakmatige gezichtspunten voor te zetten en tevens samenvattingen te (laten) presenteren opdat het vak aan de hoogste kwalitatieve doeleinden blijft voldoen. De acupunctuur verenigingen in Nederland zijn gewend de nascholingspunten te administreren zodat iedere acupunctuur specialist per jaar een minimum aantal punten kan laten bijschrijven in de individuele accreditatie-status.

Onlosmakelijk verbonden met de nascholingen zijn de certificaten van bijwonen, die de gegevens van de nascholing en deelnemer bevatten. De accreditatie commissie van de vereniging zal daarmee de verzamelde accreditatiepunten van haar leden bijhouden in de accreditatie database. De accreditatie en visitatie gegevens bepalen de opname op de praktijkenlijst bij het eerstvolgende ijkpunt na vijf jaar (2017).

Het nascholingsprogramma is te vinden op de website van de onderwijsstichting van de WAVAN:                https://www.SWERF.nl

https://www.SWERF.nl/nascholing