Welkom op de site van de Wetenschappelijke Artsen vereniging voor Acupunctuur in Nederland

We gebruiken hiervoor altijd de afkorting WAVAN.  Er bestaat ook een site voor onderwijs aan alle acupunctuur artsen. Deze site heeft de naam www.SWERF.nl en is geheel openbaar. Dit is een dochter van WAVAN.

We willen op deze WAVAN-site zowel onze leden, artsen, als wel onze patiënten en toekomstige patiënten informatie verstrekken.

Daarom hebben we deze site in twee delen gemaakt: Het eerste openbare gedeelte van deze site is voor onze patiënten en toekomstige patiënten bedoeld. Het tweede deel is bedoeld voor geïnteresseerde artsen die algemene informatie zoeken. Tevens is er een inlogscherm, waar ledengegevens worden ingevuld, en een tweede artsendeel is beschikbaar voor onze leden. Hier kunnen onze leden hun eigen gegevens omtrent profiel, accreditatie en visitatie als wel gegevens omtrent en van hun vereniging vinden.

 

naar patiënteninformatie naar artseninformatie

 

Ons bestuur en medewerkers:

 

Voorzitter: Henk van Iterson, tandarts

Secretaris: Djien Liem, Kinderarts

Penningmeester: Ton de Bruin, arts

Bestuurslid belast met wetenschap, opleiding en nascholing: Djien Liem,  kinderarts

Raad van advies: Chun Lee Oei-Tan, arts

Klachtenfunctionaris: Karen Kruithof, arts

Commissie wetenschap, opleiding en nascholing: Djien Liem, kinderarts en Clemens Fauser, cardioloog

Visitatiecommissie: Djien Liem, kinderarts

ICT-medewerker:  Marco Huiting

 

De vereniging valt onder de internationale koepelorganisaties:
koepelorganisatie ICMART
en
koepelorganisatie WFCMS

Wij steunen ISO - NEN in het standaardiseren van de Chinese Traditionele Geneeskunde

Wij zijn voor het klachtrecht aangesloten bij   SGCIG
Stichting Geschilleninstantie Complementaire/integrale Geneeskunde

Privacybeleid