Wereldkankerdag 4 februari 2023

WERELD KANKERDAG
Medische acupunctuur als ondersteuning van kankerbehandeling
Zaterdag 4 februari 2023

Ochtend 10:00 - 11:30
Middag 16:00 - 17:00

Download onze flyer:

GRATIS WEBINAR

Op deze webinar zal dr. K.D. Liem, arts-acupuncturist wetenschappelijk verantwoorde informatie geven over het nut van Medische acupunctuur als ondersteuning bij de kankerbehandeling. Denk aan verlichting van de bijwerkingen van chemotherapie en radiotherapie, met als doel verbetering van de levenskwaliteit tijdens de kankerbehandeling. Een behandeling is dan ook beter vol te houden.

Met behulp van een casus zal verteld worden over de toepassing van medische acupunctuur als ondersteuning van de chemotherapie. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

ZOOM-link: START HIER UW ZOOM

ZOOM-ID: 830 0715 5241
Wachtwoord: WK20230204

 

 

We gebruiken hiervoor altijd de afkorting WAVAN.  Er bestaat ook een site voor onderwijs aan alle acupunctuur artsen. Deze site heeft de naam www.SWERF.nl en is geheel openbaar. Dit is een dochter van WAVAN.

We willen op deze WAVAN-site zowel onze leden, artsen, als wel onze patiënten en toekomstige patiënten informatie verstrekken.

Daarom hebben we deze site in twee delen gemaakt: Het eerste openbare gedeelte van deze site is voor onze patiënten en toekomstige patiënten bedoeld. Het tweede deel is bedoeld voor geïnteresseerde artsen die algemene informatie zoeken. Tevens is er een inlogscherm, waar ledengegevens worden ingevuld, en een tweede artsendeel is beschikbaar voor onze leden. Hier kunnen onze leden hun eigen gegevens omtrent profiel, accreditatie en visitatie als wel gegevens omtrent en van hun vereniging vinden.

 

naar patiënteninformatie naar artseninformatie

 

Ons bestuur en medewerkers:

 

Voorzitter: Drs. Nadire Dogan, bedrijfsarts

Secretaris: Dr. Djien Liem, Kinderarts

Penningmeester: Drs. Ingrid van Oosterhout-de Jong, arts

Bestuurslid belast met wetenschap, opleiding en nascholing: Dr. Djien Liem

Raad van advies: Dr. Chun Lee Oei-Tan, arts

Klachtenfunctionaris: Karen Kruithof, arts

Commissie wetenschap, opleiding en nascholing: Dr. Djien Liem, kinderarts en Drs. Clemens Fauser, cardioloog

Visitatiecommissie: Dr. Djien Liem, kinderarts

ICT-medewerker:  Marco Huiting

 

De vereniging valt onder de internationale koepelorganisaties:
koepelorganisatie ICMART
en
koepelorganisatie WFCMS

Wij steunen ISO - NEN in het standaardiseren van de Chinese Traditionele Geneeskunde

Wij zijn voor het klachtrecht aangesloten bij   SGCIG
Stichting Geschilleninstantie Complementaire/integrale Geneeskunde

Privacybeleid