Welkom op de site van de Wetenschappelijke Artsen vereniging voor Acupunctuur in Nederland

We gebruiken hiervoor altijd de afkorting WAVAN.  Er bestaat ook een site voor onderwijs aan alle acupunctuur artsen. Deze site heeft de naam www.SWERF.nl en is geheel openbaar. Dit is een dochter van WAVAN.

We willen op deze WAVAN-site zowel onze leden, artsen, als wel onze patiënten en toekomstige patiënten informatie verstrekken.

Daarom hebben we deze site in twee delen gemaakt: Het eerste openbare gedeelte van deze site is voor onze patiënten en toekomstige patiënten bedoeld. Het tweede deel is bedoeld voor geïnteresseerde artsen die algemene informatie zoeken. Tevens is er een inlogscherm, waar ledengegevens worden ingevuld, en een tweede artsendeel is beschikbaar voor onze leden. Hier kunnen onze leden hun eigen gegevens omtrent profiel, accreditatie en visitatie als wel gegevens omtrent en van hun vereniging vinden. Ook een BLOG zal hier verschijnen.

Wij wensen U veel surf plezier.

 

naar patiënteninformatie naar artseninformatie

 

Over ons en onze medewerkers:

De vereniging wordt geleid door
voorzitter: Antonie van den Bos, arts
secretaris: Peter van de Pol, arts
penningmeester: Ton de Bruin,arts
assessor accreditaties en visitaties:
assessor klachtrecht:
raad van wijzen: Mevr ChunLee Oei

klachtrecht commissaris:
Hong Yoe Oei

accreditatie directeur:
Mevr Mayke Khoe

visitatie commissie:
KD (Djien) Liem, kinderarts Radboud Nijmegen, acupuncturist
Adviseur: Drs B (Bernadette) van Wel, drs psychologie, onafhankelijk visiteuse

ICT medewerkers:
Jan Martin Roelofs
Dieneke Scholten

Onderwijs programma adviseur:
Hong Yoe Oei

Onderwijs coördinator:
Hay Liem

Onderwijs mentrix:

administrateur:
Jef Schelfhout

notuliste:
Suzanne Borger

De vereniging valt onder de internationale koepelorganisaties:
koepelorganisatie www.ICMART.org
en
koepelorganisatie en.WFCMS.org