Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de WAVAN staat open voor afgestudeerde (basis)artsen die bezig zijn met hun basiscursus Acupunctuur dan wel die artsen die hun basiscursus al hebben gevolgd en het diploma daarover hebben behaald. Zij beginnen met een aspirant lidmaatschap (met praktijklijst vermelding) wat maximaal 2 jaar mag duren en na hun keuze en inschrijven tot een groep kan worden omgezet in een gewoon lidmaatschap met praktijkvermelding.

Ieder jaar wordt door de ledenvergadering besloten welk bedrag de contributie in het volgende jaar zal worden om alle gestelde verenigingsdoelen doelen te kunnen bereiken. De contributie bestaat uit een verenigingsdeel en een deel om onderzoekingen te kunnen bekostigen.

Op het aanmeldingsformulier hieronder kunt u alle gegevens invullen die nodig zijn om uw aanmelding als lid te kunnen verwerken. Er worden veel gegevens gevraagd, onder andere de verzekeraars eisen nu ook beide AGB kodes  en voor de accreditaties zijn nu ook geboorte data noodzakelijk.


Aanmeldformulier

  de HeerMevrouw

  Achternaam: (verplicht)

  Voorletters: (verplicht)

  Roepnaam: (verplicht)

  Geboortedatum: (verplicht)

  Telefoon mobiel: (verplicht)

  E-mail: (verplicht)

  Telefoon praktijk: (verplicht)

  praktijkadres: (verplicht)

  Postcode praktijk: (verplicht)

  Woonplaats praktijk: (verplicht)

  Land: (indien geen 'Nederland')

  Adres 2e praktijk:

  Postcode 2e praktijk:

  Woonplaats 2e praktijk:

  Land 2e praktijk: (indien geen 'Nederland')

  Telefoon 2e praktijk:

   

  Beroep:

  Lid van beroepsvereniging(en): (verplicht)

  AGB-kode persoonlijk: (verplicht)

  AGB-kode praktijk: (verplicht)

  AGB-kode 2e praktijk:

  BIG nummer: (verplicht)

  nummer Kamer van Koophandel: (verplicht)

   

   

   

   

   

  Onderwerp

  [lidmaatschap van WAVAN]

  Uw bericht