SWERF

De SWERF is opgericht om aan de behoefte voor onderwijs in de acupunctuur in Nederland te voldoen. Onder het motto 'van artsen voor artsen' richt deze stichting zich op de opleiding en  nascholing van acupunctuurartsen. De SWERF is een aan de WAVAN gebonden Stichting, die voor de WAVAN onderwijs, nascholing en onderzoek ter hand neemt.

Naast een basisopleiding tot acupunctuurarts in 200 uur theoretisch en praktisch onderwijs, gaan ook aanvullende specialisatie-opleidingen verzorgd worden. Deze opleidingen worden gegeven in samenwerking met de Duitse DÄGfA (Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur e.v.).

Tevens gaat de SWERF de in Nederland gebruikelijke nascholingen verzorgen. Bij de nascholingen worden artsen dan wel acupunctuur specialisten uit binnen en buitenland uitgenodigd om een hele dag in Nederland te spreken over een uitgelezen onderwerp dat met de geneeskunde algemeen dan wel met de acupunctuur praktijk te maken heeft. Middels deze nascholingen kunnen de bevoegde acupunctuur specialisten hun accreditatie punten verzamelen die jaarlijks in januari dienen te worden getoond aan de accreditatie commissie. om de 5 jaar wordt daarmee de registratie van de acupunctuur specialisten op de praktijkenlijst voor de Verzekeraars-vergoedingen bestendigd.

Naar de website
www.SWERF.nl