Kwaliteit, zorg en klachtrecht

De Wereld Gezondheids Organisatie (de WHO) heeft al in de twintigste eeuw de goede werking van acupunctuur, die volgens de regels is toegepast, erkend. In het begin van de negentiger jaren zijn ook de naalden, die volgens de regels geprikt worden in de oor-acupunctuur, door de WHO erkend als goed therapeutisch werkzaam. Nu gaat het erom dat de regels, die soms best ingewikkeld zijn, goed worden toegepast.

Als Vereniging dragen we er aan bij dat de regels in de acupunctuur goed worden toegepast door les te geven in de acupunctuur. Enerzijds geven we les aan beginners, en anderzijds geven we nascholing aan aan reeds gevormde acupunctuur-specialisten. Daarnaast hebben wij als Vereniging een klachtrecht procedure opgezet om in die gevallen, waar er niet volgens de regels is gewerkt, een bemiddeling te doen plaatsvinden tussen de arts therapeut en de patiënt of diens belangen behartigers of voogden.

In de gevallen waarin er niet naar tevredenheid of volgens de regels, is gewerkt, willen wij als Vereniging graag bemiddelen tussen de patiënt en de arts. Als deze bemiddeling niet effectief is, dan kan de patiënt als volgende stap klagen bij een klachtencommissie die precies volgens de wettelijke normen is opgezet. U kunt als patiënt deze klachtenbemiddeling in gang zetten door een brief (of e-mail) te versturen aan de secretaris van onze Vereniging op het adres: info@wavan.nl

In de mail willen we graag een beschrijving over de feiten zoals die hebben plaatsgevonden alsmede het verwijt dat de patiënt maakt. Probeer zoveel mogelijk de feiten hierbij vast te houden: data, plaats, wat is er misgegaan, wat is voor U het ernstigste verwijt.  De mediation die daarop volgt zal voornamelijk telefonisch plaatsvinden door onze mediator, ofwel een mediator vanuit de klachtencommissie. De mediator zal duidelijk aangeven wanneer een mediation eventueel niet zinvol meer is en dan doorverwijzen naar de klachtencommissie. De klachtencommissie maakt haar eigen evaluatie van de klacht en overlegt met de patiënt wat zij verder kunnen doen.

In die zware gevallen waarin de wet zou zijn overtreden, zijn wij verplicht de klacht door te sturen aan de Inspectie van de Volksgezondheid die de klacht dan verder gaat beoordelen. Alle artsen die lid zijn van de WAVAN onderschrijven deze klachtenprocedure en accepteren de verschillende fasen die een klacht doorloopt binnen het klachtrecht.

Dit klachtrecht is in het leven geroepen om de kwaliteit van de zorg op een hoog peil te blijven houden!